Toegevoegd ter ondersteuning van de directie is Marion van Roessel. Zij is sinds augustus 2011 aangetrokken als communicatieadviseur voor Spotlight. Zij heeft veel ervaring binnen dit vakgebied en is behalve communicatie-adviseur bij de overheid directeur/eigenaar van haar communcatie-adviesbureau. Binnen Spotlight Voetbal Support is ze daarnaast ook verantwoordelijk voor diverse projecten. Zo heeft Marion veel ervaring met het projectmatig werken en het organiseren van evenementen. Zij zal zich ook gaan richten op het organiseren van introductiedagen, introductieweekenden en zomerkampen. Vanuit het buitenland is belangstelling getoond voor de Spotlight-zomerkampen. De kaders hiervoor worden op dit moment uitgewerkt.

 
Gratis lid Inschrijven voetbalClub