Missie en Visie

Spotlight Voetbal Support is aanbieder van voetbal-activiteiten voor zowel individuele spelers als voor verenigingen. Spotlight is in 2011 opgericht door Wiljan Vloet en Mart Vloet. Samen met een aantal geselecteerde medewerkers begeleidt en ondersteunt Spotlight met een uitgesproken missie en duidelijke visie het voetbal in de breedste zin van het woord.

Wiljan Vloet heeft ruim 12 jaar als trainer en 3 jaar als technisch/ algemeen directeur ervaring in het profvoetbal en  ziet toe dat de visie en missie gewaarborgd blijven.
Mart Vloet heeft veel managementervaring in diverse ondernemingen en is binnen Spotlight verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De directie bestaat verder nog uit Stephan Konijnenberg, arts/echografist en algemeen directeur van Icone, een zelfstandig behandelkliniek orthopedie en sportletsels.

In Spotlight zijn daarnaast specialisten werkzaam, die op het hoogste niveau in het Nederlandse voetbal ervaring hebben opgedaan. Spotlight richt zich op de Nederlandse voetbalverenigingen, maar ook op de individuele speler.

Voetbalverenigingen
Voor de voetbalverenigingen wil Spotlight de partner zijn, die samen met het kader van de voetbalclub een volledig op maat geschreven beleidsplan opstelt. De club geeft aan waar de vraag speelt en Spotlight gaat na een hele duidelijke analsye het plan samen met de club ontwikkelen, dit kan voor alle beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld voor jeugdbeleid, damesvoetbalbeleid, opleiding kader etc.

Voetbalspeler
Spotlight gaat voor de voetballer in heel Nederland hoogwaardige trainingen en themadagen organiseren, waarbij de individuele ontwikkeling van de voetballer centraal staat.
 
 
Gratis lid Inschrijven voetbalClub